TARPAIMA

Taripar dolok pe ho
sai tading do hodok
di nakkokan naparjolo
ido sai manjou ho
asa mulak patiurhon holom
tu tano dohot natua-tua
namangasahon nasa holong

Taripar tao pe ho
sai tading do ilu
namanetek tu galumbang
di topi ni solu
ido sai manjou ho
asa mulak
asa rap hita
mardaunpogu
di toru turpuk ni gaol
jonokhon bona ni bulu

10 Juni 2014

PODA NI PARSINUAN

Dang sitiop hujur hita amang
Alai parroha napiccur
Namangondolhon hatigoran
Di ruhut-ruhut ni hangoluan
Napatindangkon hasintongan
Di ganup roha namatolpangan

Hata ma on
Alai gabe arta di parjalangan
Nonang ma on
Alai gabe ulos tu nasa pamatang


HATA TONA

Amang, mataniari ingkon do sundut
Naung bincar jala torang olo do tong mangihut sundut
Tung di purba pe i manang irisanna pe i
Tong do dohot sundut

Amang, parateatehon siala namartumbur
Di sada ari so haolatan ibana marbulung
Lomona do sian tubu sahat tu namarujung

Songonima ngolu, ngolunta amang
Sada tikki bincar, sada tikki torang
Sada tikki sundut
Sada tikki martumbur
Sada tikki marbulung
Jala sada tikki maburbur
Songon hita amang, sada tikki marpudun
Laon ni ari malamun

Tikki dang taralo hita, amang
Oloan do ihuthonon sotung mara ro marsitimbukan
Jala saganjang tikki nasotaralo
Nadenggan ulaon, natama hatahonon, nature parrohaon

Amang, amang buha bajukku
Molo sundut mataniarikku
Molo marurus bulung-bulungku
Molo sahat nang tikkikku
Ingotma tonakku

Boanonmu ahu mulak tu ingananni pusu-pusukku
Asa jonok ahu minum tu mata mual di haetehonku
Asa lambok simanjujung
Marbattal tano namangaramoti sandok ngolukku
Asa lambas panghilalaanku
Ture sonang partondionku
Ture torang hajolmaonku

4 Desember 2013

PAHOMPU PANGGOARANRo nama ompung-mu ucok,
paradema engkel-mu.
Ro nama ompung-mu ucok,
orui balga ni tangis-mu.
Molo diumma ho annon ucok,
umma muse huhut pagogoma engkel-mu.

Topotma harorona ucok,
di jolo ni pintu raphon inong-mu.
Jalang ompung-mu martangan siamun ucok,
asa ganda las ni roha dipartubu-mu,
ala pahompu siangkangan ho,
pahompu panggoaran ni ompung-mu.

Ro nama ompung-mu ucok,
pabalga sakku ni baju-mu.

27 September 2012

NOKMA HO NOK ANAKHU

(Untuk Arthur Nature Simangunsong)


Nokma ho, nok anakku!
Papimpit simalolong,
pature pamatang laho modom,
ala ari borhat tu holom.
Nokma ho, nok anakku.

Nokma ho, nok anak panggoaranku!
Huabingpe ho dohot holong,
unang pola morong-orong,
asa pangintubum boi tarserom.
Nokma ho, nok anak panggoaranku!

Nokma ho, nokma naburju!
Unang tumatangis sambing,
ala pangintubum loja sian nangkin,
pature parpodomanmu, paune panarusanmu.
Nokma ho, nokma naburju!

Nokma ho, nok anakku,
anak panggoaranku, anakku naburju!

29 September 2012

LUNGUNHU TU DAINONG

Paltak do pardompahan ni dainong di simanjujunghu,
marabur sagodang-godangna ilu,
marningot sude pambahenanmu.
Polado mangandung buhabajum di tonga borngin,
alani lungun natarlobi.

Huingot do di sada ari,
hita nadua di tongani saba namahiang.
Hos niari namandoit,
umbahen hita misir tu sopo parlinggoman.
Topek muse male siubeon,
nunga tingkina martugo arian.

Dainong manggalaki api,
ahu meret otik mangalap aek tu mata ni mual.
Dang piga tingki,nunga rap hita muse di toru ni sopo,
paima masak boras satangkar.

Paltak do parniulaanmu dainong di simanjujunghu,
marabur sagodang-godangna ilu,
marningot pambahenanmu.
Dienet ho sada gambas sian para-para,
ditutung ho digara namarrara.

Paltak do holongmu dainong di rohakku,
marabur sagodang-godangna ilu,
marningot tanda ni holongmu.
Samponggol balga gambas i di ahu,
laos holan sangotil ihurnaima dipeakhon ho di indahanmu.
“Ulunaima di ho amang, asa ulu ho haduan di hangoluanmu.

9 April 2012

NUNGA GALE PAMATANG NAMI

Tungpe dao parjalanganmi anak hasianku,
tu luat sileban di bariba tao, ue mulak ma jo ho,
bereng amang-inangmon naung gale so tolap be marbabo.

Dang adong manogu-nogu hami.
Di dalan nagolap tartuktuk hami dabu,
di dalan nalandit tarsilincir hami dabu,
dialan narahis tung so tolap hami, laos tong dabu

Mulakma ho, mulakmajo ho,
mulak ho sian huta nadao.
Mulak ho mulakmajo ho,
asa unang susa roha nami, dipadao muse holso.

31 Nopember 2010